kombajn na żniwach
stogi siana
niebo
poidła dla krów
poidła dla kurcząt
paśnik dla bydła
kolczykownica do bydła
kolczykownica dla zwierząt hodowlanych
1
2
3
4
5
6
7
8
previous arrow
next arrow

Zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) klient ma prawo zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Przed dokonaniem zwrotu trzeba zawiadomić sklep agricom.pl, wypełnić formularz zwrotu oraz dołączyć dokument zakupu do zwracanego produktu.

Po dostarczeniu zwrotu sprzedający zwróci koszt zwracanego produktu kupującemu w ciągu 14 dni.

Klient zwracający towar otrzyma zwrot kwoty wynikającej z korekty dopiero po wpływie do AgriCom s.c. potwierdzenia otrzymania przez klienta korekty wraz z datą wpływu do jego firmy. W przypadku, gdy zwrot należnej kwoty ma nastąpić w drodze przelewu bankowego warunkiem zwrotu jest podanie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać przelew.

Klient dokonuje zwrotu towaru na swój koszt.

UWAGA!!!
Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania oraz musi być w stanie nienaruszonym. w oryginalnym opakowaniu. Po otrzymaniu towaru dział zwrotów dokona weryfikacji czy dany produkt spełnia powyższe warunki.

Jeśli zwracany produkt nie będzie spełniał warunków zwrotu, klient zostanie o tym fakcie poinformowany i będzie zobowiązany odebrać towar na własny koszt.

Adres do zwrotów:
AgriCom  s.c.
Drzewce 56
96-127 Lipce Reymontowskie

UWAGA !!!
Wyłączenia prawa do odstąpienia Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość jest w niektórych sytuacjach niedozwolone lub ograniczone.

Dotyczy to towarów:

  • sprowadzonych pod zamówienie klienta.
  • w promocji
  • z wyprzedaży
  • niepełnowartościowych i uszkodzonych – w obniżonej cenie – informacja będzie widoczna przy zamawianym produkcie.

Szczególnie polecamy