kombajn na żniwach
stogi siana
niebo
poidła dla krów
poidła dla kurcząt
paśnik dla bydła
kolczykownica do bydła
kolczykownica dla zwierząt hodowlanych
1
2
3
4
5
6
7
8
previous arrow
next arrow

Blog

Jaki kupić paśnik dla owiec?

Hodowla owiec jest bardzo ważną gałęzią produkcji rolnej. Utrzymywanie zwierząt, które będą w stanie dostarczać odpowiednie ilości mleka oraz uzyskiwać satysfakcjonujące przyrosty masy wymaga właściwego żywienia. Choć do często podawanych składników należą m.in. zboża, w tym kiszonki z kukurydzy lub żyta, jak również wysłodki czy warzywa, to do najważniejszych pasz objętościowych zaliczane są zielonki, które […]

Czytaj dalej

Co trzeba wiedzieć o poganiaczach elektrycznych?

Prowadzenie hodowli wymaga nie tylko odpowiednich budynków i akcesoriów pomagających w utrzymaniu zwierząt, ale także zapewniania sprawnej i bezpiecznej obsługi całego stada. Wśród wyposażenia, które może znacznie ułatwić codzienne zajmowanie się większą liczbą zwierząt, znajdują się poganiacze elektryczne. Przekonaj się, dlaczego urządzenia te będą potrzebne, sprawdź, w jaki sposób funkcjonują i na co zwrócić uwagę […]

Czytaj dalej

Dlaczego i jak dbać o dezynfekcję racic?

Rezultaty osiągane przy hodowli zwierzęcej są związane z wieloma czynnikami, lecz jednym z najistotniejszych jest właściwa troska o dobrostan zwierząt przez utrzymywanie optymalnych dla nich warunków pod względem dostępnej przestrzeni, wymiany powietrza, wilgotności i temperatury, a także higieny. Wśród zabiegów kluczowych przy utrzymywaniu bydła mlecznego lub mięsnego, jak również trzody chlewnej czy owiec będzie dezynfekcja […]

Czytaj dalej

Jakie poidła będą najlepsze dla krów?

Zapewnienie swobodnego dostępu do wody jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na dobrostan zwierząt. W przypadku bydła mięsnego ma ona również duże znaczenie dla uzyskiwanych przyrostów masy, a dla bydła mlecznego będzie istotna z uwagi na poziom mleczności. Rola zaspakajania pragnienia będzie zdecydowanie większa, gdy zwierzęta są żywione inaczej niż przez naturalne wypasanie, a z taką sytuacją […]

Czytaj dalej

Jak zadbać o pisklęta po wylęgu?

Nowoczesny rozród drobiu jest wspomagany korzystaniem ze specjalnego wyposażenia, które ułatwia uzyskiwanie wyrównanych lęgów w optymalnym dla hodowli czasie. Pierwszy okres rozwoju zachodzi w inkubatorach, w których jaja są trzymane w odpowiedniej dla nich temperaturze i wilgotności powietrza, mają też zagwarantowaną jego wymianę oraz okresowe obracania, pozwalające na lepsze wykorzystanie znajdujących się wewnątrz substancji odżywczych. […]

Czytaj dalej

Jak dbać o czystość inkubatorów do wylęgu jaj?

Utrzymywanie drobiu może być nastawione zarówno na pozyskiwanie jaj, jak i mięsa. W obu przypadkach konieczne jest wprowadzanie do hodowli coraz to nowych ptaków. Przy większej skali działania rozród prowadzony metodami naturalnymi, a więc przez wysiadywanie jaj nie wchodzi w grę z uwagi na związane z takim podejściem komplikacje, a więc konieczność zapewnienia pisklętom odpowiednich […]

Czytaj dalej

Jaką wentylację założyć do chlewni?

Dobre wyniki hodowlane przy utrzymywaniu trzody chlewnej są bezpośrednio związane z zapewnieniem w budynkach inwentarskich optymalnych warunków, jeżeli chodzi o najważniejsze czynniki wpływające na prawidłowy rozwój zwierząt i właściwe przyrosty masy przy optymalizacji zużycia paszy oraz wydatków na opiekę weterynaryjną. Jednym z istotniejszych elementów wyposażenia pozwalających na uzyskanie możliwie największej efektywności jest prawidłowo dopasowana wentylacja […]

Czytaj dalej

Jak nowocześnie hodować drób?

Nowoczesna hodowla wiąże się z koniecznością stawiania czoła dużej konkurencji, co wymaga szczególnego zwracania uwagi na czynniki ekonomiczne, a więc poziom ponoszonych nakładów i uzyskiwanych rezultatów. W przypadku drobiu osiągnięcie satysfakcjonującej zyskowności łączy się z zapewnieniem ptakom warunków dopasowanych do ich potrzeb, co przełoży się bezpośrednio na ich dobrostan, będący najważniejszym parametrem wpływającym na rozwój […]

Czytaj dalej

Jakie poidła sprawdzą się w chlewni?

Hodowla trzody chlewnej wymaga zapewnienia zwierzętom możliwie najlepszych warunków do rozwoju, co pozwala na zoptymalizowanie przyrostów i masy oraz efektywne wykorzystanie podawanej paszy. Jedną z ważniejszych kwestii będzie stały dostęp do wody w ilościach dopasowanych do wieku świń – od około jednego–dwóch litrów na jedno prosię po nawet 35 litrów w przypadku karmiącej lochy. Infrastruktura, […]

Czytaj dalej

Jak powinna być wyposażona dobra chlewnia?

Prowadzenie opłacalnej działalności rolniczej w obszarze hodowli trzody chlewnej wymaga inwestycji w niezbędną do tego infrastrukturę. Poza odpowiednimi budynkami służącymi do utrzymywania stada konieczny będzie także zakup właściwie dobranego wyposażenia chlewni. Przekonajmy się, jakie elementy będą tu najważniejsze.

Czytaj dalej

Dlaczego warto korzystać z flizów do okrywania słomy?

Przechowywanie słomy potrzebnej jako składnik pasz i materiał do ściółkowania oraz siana gromadzonego w celu skarmiania zwierząt wymaga dobrego zabezpieczania ich przed warunkami zewnętrznymi. Popularnym rozwiązaniem jest korzystanie z folii wykonanej z tworzywa sztucznego, jednak z reguły oznacza to spore straty oraz wysokie koszty. O wiele tańsze i dające zdecydowanie lepsze efekty jest użycie flizów […]

Czytaj dalej

Jak powinny być wyposażone hale udojowe?

Produkcja mleka wiąże się z korzystaniem z nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i sprzętowych, które pozwolą na zwiększenie efektywności przez usprawnienie oraz przyspieszenie poszczególnych czynności. Newralgicznym ogniwem całego procesu obsługi stada jest udój, który wymaga wysokich nakładów pracy, a co za tym idzie znacznych wydatków na robociznę oraz zastosowania właściwie dobranego wyposażenia hal udojowych. Przekonajmy się, jak […]

Czytaj dalej