kombajn na żniwach
stogi siana
niebo
poidła dla krów
poidła dla kurcząt
paśnik dla bydła
kolczykownica do bydła
kolczykownica dla zwierząt hodowlanych
1
2
3
4
5
6
7
8
previous arrow
next arrow
Kable i przewody grzewcze służą do ochrony instalacji wodnej w oborze oraz jako ochrona przed zamarzaniem rynien i rur, dachów, podjazdów, chodników, rurociągów, kanałów odpływowych, pomp ciepła i schodów.

 

Kable grzewcze sprawdzą się tam, gdzie zimą  instalacja wodna lub kanalizacyjna może być zagrożona zamarznięciem. Zamarzanie rur może być kłopotliwe nie tylko ze względu na to, że woda przestaje płynąć, ale również dlatego, że zamarzająca woda zwiększa swoją objętość. Może to skutkować pęknięciem rury, a co za tym idzie stratami związanymi z awarią i dłuższą przerwą w dostępie do wody.

Wbudowany termostat ułatwia obsługę i działanie kabli oraz obniża zużycie energii. Dzięki niemu kable włączają i wyłączają się automatycznie. Termostat włącza się przy temperaturze poniżej +3 °C, a wyłącza przy temperaturze wynoszącej około +12 ° C. Kabli grzewczych nie można skracać, dlatego ważne jest odpowiednie dobranie długości przed montażem.

Przewody grzewcze mogą służyć do ogrzewania rynien i dachu. W czasie zimy zapobiegają zbieraniu się śniegu i tworzenniu ciężkich sopli lodu, które nierzadko mogą byc przyczyną powstawania nieestetycznych wyrw. Umieszcza się je w rynnach, rurach spustowych i korytach odpływowych. Dzięki ogrzaniu woda swobodnie spływa z dachu.

W rurach spustowych o przekroju 80 mm, stosuje się pojedynczą nitkę przewodu stałooporowego. Przewód stałooporowy charakteryzuje się określoną mocą na metr, co ma przełożenie na stałą temperaturę. Przewodów stałooporowych nie można ciąć na części, dlatego należy dobrać przed montażem odpowiednią długość dla całego orynnowania.

Przewód grzejny nie może się stykać ani krzyżować, ponieważ może dojść do uszkodzenia kabla.