kombajn na żniwach
stogi siana
niebo
poidła dla krów
poidła dla kurcząt
paśnik dla bydła
kolczykownica do bydła
kolczykownica dla zwierząt hodowlanych
1
2
3
4
5
6
7
8
previous arrow
next arrow

Jakie poidła będą najlepsze dla krów?

blog

Zapewnienie swobodnego dostępu do wody jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na dobrostan zwierząt. W przypadku bydła mięsnego ma ona również duże znaczenie dla uzyskiwanych przyrostów masy, a dla bydła mlecznego będzie istotna z uwagi na poziom mleczności. Rola zaspakajania pragnienia będzie zdecydowanie większa, gdy zwierzęta są żywione inaczej niż przez naturalne wypasanie, a z taką sytuacją mamy do czynienia w przeważającej liczbie hodowli. Niezbędnym elementem wyposażenia każdej obory będzie więc odpowiednie poidło dla krów. Przekonajmy się, jakie są ich rodzaje i sprawdźmy, czym powinny się one wyróżniać.

Rodzaje poideł dla bydła

Poidła dla bydła są dostępne w kilku odmianach, które zależą od organizacji przestrzeni w oborze, a także panujących w niej warunków. Wśród popularnych rozwiązań znajdują się poidła miskowe, do których woda jest nalewana na bieżąco, co pozwala na zachowywanie jej optymalnego poziomu. Mogą one być wyposażone w zawory naciskowe, tzw. poidła z językiem, co pozwala zwierzętom na uruchamianie przepływu i ogranicza straty wody. Są one przeznaczone do pojenia indywidualnych zwierząt. Inną opcją będą poidła zbiornikowe, które mają bardzo dużą pojemność i zapewniają jednorazowy dostęp do wody większej liczbie zwierząt. Ich zaletą jest to, że sprzyjają poborowi wody przez bydło, można z nich korzystać jedynie na pastwiskach i w oborach bezuwięziowych. Do popularnych rozwiązań zaliczają się też poidła korytowe nazywane także wannowymi.

Czym powinny się charakteryzować poidła?

W przypadku poideł dla bydła najważniejszymi czynnikami będzie odporność mechaniczna istotna z uwagi na masę zwierząt, a także możliwość utrzymywania ich w czystości. Liczyć się będzie także wytrzymałość na czynniki zewnętrzne np. korozję bądź ścieranie.