kombajn na żniwach
stogi siana
niebo
poidła dla krów
poidła dla kurcząt
paśnik dla bydła
kolczykownica do bydła
kolczykownica dla zwierząt hodowlanych
1
2
3
4
5
6
7
8
previous arrow
next arrow

Jak powinny być wyposażone hale udojowe?

blog

Produkcja mleka wiąże się z korzystaniem z nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i sprzętowych, które pozwolą na zwiększenie efektywności przez usprawnienie oraz przyspieszenie poszczególnych czynności. Newralgicznym ogniwem całego procesu obsługi stada jest udój, który wymaga wysokich nakładów pracy, a co za tym idzie znacznych wydatków na robociznę oraz zastosowania właściwie dobranego wyposażenia hal udojowych. Przekonajmy się, jak wyglądają działania składające się na pozyskiwanie mleka oraz sprawdźmy, z jakiego rodzaju sprzętu warto skorzystać.

W jaki sposób funkcjonuje hala udojowa?

Hala udojowa to miejsce, które z reguły jest wydzieloną strefą, przeznaczoną do przeprowadzania dojenia. Wprowadza się do niej stado, które wcześniej zostało podzielone na mniejsze grupy. Zwierzęta przechodzą na ogół przez poczekalnię, a następnie wchodzą do poszczególnych stanowisk udojowych. Po przygotowaniu wymion pod względem higienicznym obsługa rozpoczyna podłączanie aparatów udojowych, po czym automatycznie następuje udój, który jest nadzorowany przez pracownika poruszającego się w specjalnie obniżonym przejściu, gwarantującym pełny dostęp do urządzeń oraz samych zwierząt. W czasie całej procedury krowy pobierają paszę, a wraz ze zmniejszaniem się przepływu mleka dojarki są odłączane, a zwierzęta mogą opuścić otwierające się boksy. W przypadku dużych stad dojenie wiąże się najczęściej z rejestracją poszczególnych osobników przez czujniki zamontowane w bramkach. Zinformatyzowanie procesu pozwala na dokładną kontrolę mleczności oraz dobranie optymalnej strategii żywienia.

Jakie elementy są niezbędne w hali udojowej?

Wyposażenie hali udojowej to zarówno wygrodzenia pozwalające na komfortowe przeprowadzanie zwierząt, jak i cała struktura stanowisk do dojenia. Wśród najczęściej stosowanych układów znajduje się tzw. rybia ość lub tzw. bok w bok. Spotyka się także układy typu karuzelowego w największych obiektach oraz tandemy w hodowlach prowadzonych na mniejszą skalę. Kluczowym elementem systemu są dojarki, system schładzania i transportu mleka, a także urządzenia pozwalające na identyfikację zwierząt od czujników po specjalistyczne oprogramowanie.