kombajn na żniwach
stogi siana
niebo
poidła dla krów
poidła dla kurcząt
paśnik dla bydła
kolczykownica do bydła
kolczykownica dla zwierząt hodowlanych
1
2
3
4
5
6
7
8
previous arrow
next arrow

Jak powinna być wyposażona dobra chlewnia?

blog

Prowadzenie opłacalnej działalności rolniczej w obszarze hodowli trzody chlewnej wymaga inwestycji w niezbędną do tego infrastrukturę. Poza odpowiednimi budynkami służącymi do utrzymywania stada konieczny będzie także zakup właściwie dobranego wyposażenia chlewni. Przekonajmy się, jakie elementy będą tu najważniejsze.

Dobra organizacja chlewni

Jednym z najważniejszych wyzwań przy utrzymywaniu trzody chlewnej jest zapewnienie właściwych warunków do rozwoju zwierząt, co przekłada się na przyrosty masy oraz ograniczenie strat powodowanych przez problemy zdrowotne. Wśród kluczowych elementów znajduje się sprawne odprowadzanie gnojowicy, co w nowoczesnych budynkach wiąże się zwykle z wykonaniem systemu rusztów oraz kanałów odpływowych. Duże znaczenie ma też prawidłowe ogrzewanie budynku – zwłaszcza gdy w grę wchodzi utrzymywanie loch i prosiąt – oraz wymiana powietrza, pomagająca w pozbywaniu się zanieczyszczeń i ograniczaniu wilgotności sprzyjającej rozwojowi mikroorganizmów chorobotwórczych. Instalacje tego typu to zwykle wloty powietrza, kominy wywiewne, wentylatory oraz system sterujący poziomem przepływu. Ważna jest też budowa wygrodzeń, co pozwala na podział stada na grupy wyrównane pod względem wieku i rodzaju pobieranego pokarmu. Jest to również konieczne z uwagi na potrzebę zapewnienia nieco innych warunków dla loch, prosiąt i tuczników, a także prowadzenie niezbędnych zabiegów. Do popularnych rozwiązań należy wykorzystywanie elementów ze stali łączonych z deskowaniami z tworzywa, co ułatwia zachowanie higieny.

Właściwy dostęp do pożywienia

Utrzymywanie trzody chlewnej to także zapewnienie zwierzętom dostępu do wody, pokarmu, dodatków żywieniowych, a także leków. W zależności od pogłowia stada możliwe jest ustawienie automatów paszowych w postaci tradycyjnych urządzeń skrzynkowych lub systemów żywienia opartych o podawanie karmy z użyciem paszociągu koralikowego bądź spiralnego. W przypadku zadawania paszy suchej konieczne będzie zamontowanie zraszaczy. Potrzebne będą również poidła – w systemie smoczkowym lub miseczkowym.