kombajn na żniwach
stogi siana
niebo
poidła dla krów
poidła dla kurcząt
paśnik dla bydła
kolczykownica do bydła
kolczykownica dla zwierząt hodowlanych
1
2
3
4
5
6
7
8
previous arrow
next arrow

Jak nowocześnie hodować drób?

blog

Nowoczesna hodowla wiąże się z koniecznością stawiania czoła dużej konkurencji, co wymaga szczególnego zwracania uwagi na czynniki ekonomiczne, a więc poziom ponoszonych nakładów i uzyskiwanych rezultatów. W przypadku drobiu osiągnięcie satysfakcjonującej zyskowności łączy się z zapewnieniem ptakom warunków dopasowanych do ich potrzeb, co przełoży się bezpośrednio na ich dobrostan, będący najważniejszym parametrem wpływającym na rozwój zwierząt, a także nieśność lub przyrosty masy – w zależności od tego, czy produkcja jest nastawiona na pozyskiwanie mięsa, jaj czy dostarczanie piskląt. Osiągnięcie optymalnych wyników w tych obszarach wymaga jednak inwestycji we właściwe wyposażenie hodowli drobiu. Przekonajmy się, jakie czynniki wpływają na dobrostan ptaków i zobaczmy, które elementy będą bezwzględnie konieczne.

Jakie parametry wpływają na wyniki hodowlane?

Hodowla drobiu oznacza dopasowanie obsady ptaków do powierzchni kurnika, a także zadbanie o to, by zwierzęta nie były narażone na działanie stresu cieplnego. Liczyć się będzie stan ściółki, a także związane z nim najważniejsze parametry powietrza, a więc poziom wilgotności oraz obecność pyłu, jak również szkodliwych dla zwierząt gazów – zarówno tlenku i dwutlenku węgla, jak i amoniaku. Nie obejdzie się bez regulowania temperatury w zależności od wieku ptaków, dobrego dawkowania zbilansowanej paszy dopasowanej do konkretnej grupy i jej potrzeb żywieniowych oraz stałego dostarczania wody. Nie można też zapomnieć o umożliwieniu ekspresji naturalnych zachowań, przede wszystkim dziobania i grzebania.

Jakie wyposażenie będzie miało największe znaczenie?

Wyposażenie hodowli drobiu musi się składać z wielu elementów, które pozwolą na zapewnienie właściwych warunków przy oszczędnym gospodarowaniu zasobami. W przypadku pozyskiwania jaj największe znaczenie będą miały odpowiednie gniazda. Jednym z kluczowych składników wyposażenia będzie system oświetlenia i ogrzewania. W żadnym kurniku nie może zabraknąć wydajnej wentylacji i systemu automatycznych poideł oraz karmideł. Przy hodowli piskląt konieczne okażą się inkubatory oraz klujniki, a także prześwietlarki do jaj. Na fermie drobiu niezbędne będzie też korzystanie z urządzeń i środków do dezynfekcji.