kombajn na żniwach
stogi siana
niebo
poidła dla krów
poidła dla kurcząt
paśnik dla bydła
kolczykownica do bydła
kolczykownica dla zwierząt hodowlanych
1
2
3
4
5
6
7
8
previous arrow
next arrow

Jak dbać o czystość inkubatorów do wylęgu jaj?

blog

Utrzymywanie drobiu może być nastawione zarówno na pozyskiwanie jaj, jak i mięsa. W obu przypadkach konieczne jest wprowadzanie do hodowli coraz to nowych ptaków. Przy większej skali działania rozród prowadzony metodami naturalnymi, a więc przez wysiadywanie jaj nie wchodzi w grę z uwagi na związane z takim podejściem komplikacje, a więc konieczność zapewnienia pisklętom odpowiednich warunków w zakresie temperatury czy pokarmu. Rozwiązaniem, które będzie sprawdzać się najlepiej, jest skorzystanie z inkubatora oraz klujnika, wymaga to jednak przestrzegania podstawowych zasad higieny. Przekonajmy się, dlaczego korzystanie z inkubatora i klujnika to dobre wyjście i sprawdźmy, jak zapewnić w nich właściwy poziom czystości.

Co daje korzystanie z inkubatora?

Inkubator jest urządzeniem, które gwarantuje utrzymywanie stałych warunków sprzyjających rozwojowi piskląt podczas rozwoju ze stadia zarodka do pisklęcia gotowego na opuszczenie jaja. Wszystkie umieszczone w nim jaja mają zapewnioną optymalną temperaturę (dla kur będzie to między 37,5°C a 38°C), wymianę powietrza sięgająca 0,01 cm3 na jajo w ciągu godziny oraz potrzebną wilgotność wynoszącą około 50–60%. W przypadku zaawansowanych i większych systemów także automatyczną zmianę pozycji jaj, dającą lepsze wykorzystanie zgromadzonych w nich zasobów. W klujniku pisklęta mają możliwość przebicia skorupki i opuszczenia jaja przy nieco niższej temperaturze 37°C do 37,5°C, lecz podniesionej wilgotności zbliżonej do 76%–80%, jak również intensywniejszej wymianie powietrza do 0,03 cm3 na jajo w ciągu godziny.

Dlaczego czystość inkubatora jest istotna?

Warunki panujące zarówno w inkubatorach, jak i klujnikach są idealne nie tylko do rozwoju piskląt, ale także sprzyjają namnażaniu się bakterii oraz rozrostowi grzybów pleśniowych. Na skorupkach jaj wkładanych do inkubatora lub klujnika może znajdować się wiele bakterii i innych drobnoustrojów chorobotwórczych, które mogą zaatakować nowo wyklute pisklęta. Sposobem na zachowanie czystości będzie więc nie tylko mycie jaj, ale także staranna dezynfekcja wnętrza urządzenia odpowiednimi preparatami biobójczymi na bazie alkoholu lub specjalnymi płynami.