kombajn na żniwach
stogi siana
niebo
poidła dla krów
poidła dla kurcząt
paśnik dla bydła
kolczykownica do bydła
kolczykownica dla zwierząt hodowlanych
1
2
3
4
5
6
7
8
previous arrow
next arrow

Dlaczego i jak dbać o dezynfekcję racic?

blog

Rezultaty osiągane przy hodowli zwierzęcej są związane z wieloma czynnikami, lecz jednym z najistotniejszych jest właściwa troska o dobrostan zwierząt przez utrzymywanie optymalnych dla nich warunków pod względem dostępnej przestrzeni, wymiany powietrza, wilgotności i temperatury, a także higieny. Wśród zabiegów kluczowych przy utrzymywaniu bydła mlecznego lub mięsnego, jak również trzody chlewnej czy owiec będzie dezynfekcja racic. Przekonajmy się, dlaczego jest ona konieczna i zobaczmy, w jaki sposób się ją prowadzi.

Co sprawia, że dezynfekcja racic jest konieczna?

Racice to dolna część kończyn będąca tzw. puszką rogową, która odpowiada za utrzymywanie przez zwierzę właściwej postawy oraz swobodny ruch. W warunkach hodowlanych zły stan racic bywa przyczyną wielu poważnych chorób, przekładających się na poziom uzyskiwanych wyników ekonomicznych z uwagi na wyeliminowanie chorych sztuk z produkcji. Wśród zabiegów koniecznych do zachowania racic w dobrej kondycji znajduje się przede wszystkim ich okresowa korekta, jednak podstawą będzie właściwa dezynfekcja wykonywana regularnie z użyciem odpowiednich środków chemicznych. Jest ona ważna ze względu na ryzyko przenoszenia zakażeń bakteryjnych, w więc na walkę z różnymi chorobami.

Jak prowadzi się dezynfekcję racic?

Dezynfekcja racic jest wykonywana z wykorzystaniem odpowiednich środków biobójczych, zawierających również preparaty pielęgnacyjne. Najczęściej prowadzi się ją przez zastosowanie specjalnych basenów służących do kąpieli racic, do których wprowadza się płynne preparaty tworzone w tym celu. Są one umieszczane w przejściach, którymi poruszają się zwierzęta. Używane są również maty nasączane odpowiednimi środkami. W okresie zimowym można też korzystać z dezynfekcji z użyciem suchych proszków.