kombajn na żniwach
stogi siana
niebo
poidła dla krów
poidła dla kurcząt
paśnik dla bydła
kolczykownica do bydła
kolczykownica dla zwierząt hodowlanych
1
2
3
4
5
6
7
8
previous arrow
next arrow
Jak dbać o czystość inkubatorów do wylęgu jaj?

Jak dbać o czystość inkubatorów do wylęgu jaj?

Utrzymywanie drobiu może być nastawione zarówno na pozyskiwanie jaj, jak i mięsa. W obu przypadkach konieczne jest wprowadzanie do hodowli coraz to nowych ptaków. Przy większej skali działania rozród prowadzony metodami naturalnymi, a więc przez wysiadywanie jaj nie wchodzi w grę z uwagi na związane z takim podejściem komplikacje, a więc konieczność zapewnienia pisklętom odpowiednich warunków w zakresie temperatury czy pokarmu. Rozwiązaniem, które będzie sprawdzać się najlepiej, jest skorzystanie z inkubatora oraz klujnika, wymaga to jednak przestrzegania podstawowych zasad higieny. Przekonajmy się, dlaczego korzystanie z inkubatora i klujnika to dobre wyjście i sprawdźmy, jak zapewnić w nich właściwy poziom czystości.

Jaką wentylację założyć do chlewni?

Jaką wentylację założyć do chlewni?

Dobre wyniki hodowlane przy utrzymywaniu trzody chlewnej są bezpośrednio związane z zapewnieniem w budynkach inwentarskich optymalnych warunków, jeżeli chodzi o najważniejsze czynniki wpływające na prawidłowy rozwój zwierząt i właściwe przyrosty masy przy optymalizacji zużycia paszy oraz wydatków na opiekę weterynaryjną. Jednym z istotniejszych elementów wyposażenia pozwalających na uzyskanie możliwie największej efektywności jest prawidłowo dopasowana wentylacja do chlewni. Przekonajmy się, dlaczego wentylacja jest tak ważna i sprawdźmy, jakie systemy będą odpowiednie.

Jak nowocześnie hodować drób?

Jak nowocześnie hodować drób?

Nowoczesna hodowla wiąże się z koniecznością stawiania czoła dużej konkurencji, co wymaga szczególnego zwracania uwagi na czynniki ekonomiczne, a więc poziom ponoszonych nakładów i uzyskiwanych rezultatów. W przypadku drobiu osiągnięcie satysfakcjonującej zyskowności łączy się z zapewnieniem ptakom warunków dopasowanych do ich potrzeb, co przełoży się bezpośrednio na ich dobrostan, będący najważniejszym parametrem wpływającym na rozwój zwierząt, a także nieśność lub przyrosty masy – w zależności od tego, czy produkcja jest nastawiona na pozyskiwanie mięsa, jaj czy dostarczanie piskląt. Osiągnięcie optymalnych wyników w tych obszarach wymaga jednak inwestycji we właściwe wyposażenie hodowli drobiu. Przekonajmy się, jakie czynniki wpływają na dobrostan ptaków i zobaczmy, które elementy będą bezwzględnie konieczne.

Jakie poidła sprawdzą się w chlewni?

Jakie poidła sprawdzą się w chlewni?

Hodowla trzody chlewnej wymaga zapewnienia zwierzętom możliwie najlepszych warunków do rozwoju, co pozwala na zoptymalizowanie przyrostów i masy oraz efektywne wykorzystanie podawanej paszy. Jedną z ważniejszych kwestii będzie stały dostęp do wody w ilościach dopasowanych do wieku świń – od około jednego–dwóch litrów na jedno prosię po nawet 35 litrów w przypadku karmiącej lochy. Infrastruktura, która jest niezbędna do dostarczania wody pitnej to zwykle specjalne poidła dla trzody chlewnej o konstrukcji smoczkowej lub miseczkowej. Przekonajmy się, czym charakteryzują się oba te rozwiązania.

Jak powinna być wyposażona dobra chlewnia?

Jak powinna być wyposażona dobra chlewnia?

Prowadzenie opłacalnej działalności rolniczej w obszarze hodowli trzody chlewnej wymaga inwestycji w niezbędną do tego infrastrukturę. Poza odpowiednimi budynkami służącymi do utrzymywania stada konieczny będzie także zakup właściwie dobranego wyposażenia chlewni. Przekonajmy się, jakie elementy będą tu najważniejsze.

Dlaczego warto korzystać z flizów do okrywania słomy?

Dlaczego warto korzystać z flizów do okrywania słomy?

Przechowywanie słomy potrzebnej jako składnik pasz i materiał do ściółkowania oraz siana gromadzonego w celu skarmiania zwierząt wymaga dobrego zabezpieczania ich przed warunkami zewnętrznymi. Popularnym rozwiązaniem jest korzystanie z folii wykonanej z tworzywa sztucznego, jednak z reguły oznacza to spore straty oraz wysokie koszty. O wiele tańsze i dające zdecydowanie lepsze efekty jest użycie flizów do okrywania słomy. Przekonaj się, czym są flizy i zobacz, jakie korzyści można dzięki nim uzyskać.

Jak powinny być wyposażone hale udojowe?

Jak powinny być wyposażone hale udojowe?

Produkcja mleka wiąże się z korzystaniem z nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i sprzętowych, które pozwolą na zwiększenie efektywności przez usprawnienie oraz przyspieszenie poszczególnych czynności. Newralgicznym ogniwem całego procesu obsługi stada jest udój, który wymaga wysokich nakładów pracy, a co za tym idzie znacznych wydatków na robociznę oraz zastosowania właściwie dobranego wyposażenia hal udojowych. Przekonajmy się, jak wyglądają działania składające się na pozyskiwanie mleka oraz sprawdźmy, z jakiego rodzaju sprzętu warto skorzystać.